Paternosterverk

Över 30 års erfarenhet av paternosterverk & lagerhantering

.
Med över 30års erfarenhet i branschen kan vi ge er professionell telefonguidning, flytt, teknisk undersökning, installation och montering av maskinerna. Vi köper & säljer begagnade paternosterverk. Vi erbjuder även uppdatering av styrsystem och byte till nyare styrsystem.
Kontakta oss idag 070-211 09 37
Tjänster

Tjänster

Vi erbjuder begagnade paternosterverk till rimliga priser. Vi hjälper även kund på plats med installation och montering av maskinen.
Läs mer

Om oss

Om oss

Luxema AB har över 30 års erfarenhet inom lagerhantering och paternosterverk. Vill ni ha kvalitativ service ska du kontakta oss!
Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss

Vårt kontor ligger i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Vår tekniker befinner sig ofta på resande fot runt om i Sverige och världen
Läs mer

Allt inom paternosterverk

Ett paternosterverk är en typ av grävmaskin eller pump som består av flera skopor som är jämt fördelade utmed ett ändlöst band eller kedja som drivs runt med maskinens hjälp. Med hjälp av ett paternosterverk kan uppskopat material forslas framåt på ett kontinuerligt sätt utan avbrott. Maskinen fungerar ofta bäst om det material som ska lyftas upp och transporteras gör svagt motstånd vid grävningen eller lyftningen.

Namnet paternosterverk härstammar från det faktum att skoporna utmed maskinens kedja eller band liknar kulorna på ett snöre i ett radband, vilket används inom flera religioner för vissa böner. Ett sådant radband med kulor kallas ofta för ett paternoster efter den kristna bönen Fader Vår, som går under namnet Pater Noster på latin. Grundtanken är att man ska be en Fader Vår per kula i radbandet, och flytta kulorna med fingrarna en efter en tills man har arbetar sig igenom hela bandet. Maskinen kallas dock för Eimerkettenbagger på tyska, vilket är något mer beskrivande då det ordagrant betyder hink-kedje-grävmaskin.

Spara tid och pengar

Fördelarna med ett paternosterverk är många. En av de största förmånerna med maskinen är säkerhetssynpunkten, då ett paternosterverk ofta kan lyfta upp och transportera tunga objekt helt på egen hand utan mänsklig assistans. Detta gör ett paternosterverk till en ofta oersättlig maskin på stora och små fabriker, inom byggbranschen och transportindustrin. Det faktum att maskinen klarar av stora och tunga objekt och samtidigt transporterar dessa för avstjälpning eller förvaring, antingen på höjden eller längden enligt maskinens konstruktion, gör att det är mycket säkert att använda sig av ett paternosterverk inom de flesta industrier.

Ett paternosterverk är också mycket effektivt då det hela tiden lyfter upp och transporterar nya objekt i maskinens olika skopor, vilket gör att flödet blir kontinuerligt. Maskinen kan ofta hålla en hastighet och produktion som hade varit svår att uppnå med mänsklig hand eller med andra maskiner. Ett paternosterverk är därför optimalt för att maximera all typ av materialhantering, administration, lagerflöde och orderhantering inom de flesta industrier och företag. Ett paternosterverk i ett lagerutrymme gör till exempel att material kan lyftas upp och flyttas långa sträckor utan att man behöver riskera personalens säkerhet, och paternosterverket är dessutom ofta mycket effektivt då det kan utnyttja hela takhöjden vilket bidrar till stor lagringskapacitet på mycket liten golvyta.

Kostnadseffektiv lösning

Dagens företag har stora krav på sig att kunna leverera snabbt och säkert till kunder oavsett bransch. Detta sätter press på lagerutrymmen då det mesta ska finnas tillgängligt för leverans i samma stund om ordern läggs. God logistik och administration blir grunden till hela företagets prestation. Genom att använda sig av ett paternostersystem speciellt utvecklat för den typ av produkt man tillhandahåller garanterar man ett smart och kostnadseffektivt lager med goda möjligheter till snabb leverans och transport. Det finns idag ett flertal olika typer av paternosterverk speciellt tillverkade för dagens marknad med ömtåliga produkter såsom datachips, produkter inom livsmedelsindustrin samt kemiska, tekniska och medicinska produkter som kräver ömtålig hantering. Vare sig det gäller små eller stora komponenter är ett paternosterverk ofta den ultimata lösningen för kostnadseffektiv och produktionsmaximerande service och verksamhet.

Säkerhet

Även inom byggindustrin är paternosterverk ofta ovärderliga då de kan flytta material och tunga verktyg flera våningar upp i luften i ett kontinuerligt flöde. Inte bara är det säkert och bidrar till mindre skador på byggarbetsplatser runt om i landet, det är även kostnadseffektivt och tar mycket mindre tid än att transportera tunga föremål långa sträckor manuellt eller med andra typer av maskiner. Vid konstruktion av stora byggnader behöver stålbalkar, cement och tunga maskiner av olika slag med jämna mellanrum transporteras mellan olika våningsplan och delar av fastigheten. Genom att då använda sig av ett paternosterverk speciellt konstruerat för situationen vinner man inte enbart tid och pengar utan visar även att man sätter säkerheten först. Ett paternosterverk kan också med fördel användas för att gräva grus och sand och samtidigt hjälpa till att stjälpa bort avfallet till önskvärd plats beroende på hur maskinen är konstruerad och placerad. Maskinen har otaliga konstruktionsmöjligheter och kan ofta utan problem designas för att passa den rådande situationen perfekt.

Köpa paternosterverk

När det gäller att införskaffa ett paternosterverk vinner man ofta på att vända sig till professionella yrkesmän som kan hjälpa till även med transport och montering av maskinen. Ett paternosterverk är något känsligt eftersom det består av flera olika delar som behöver länkas på rätt sätt för att säkerställa effektiviteten och alla säkerhetsaspekter. Det finns idag en stor marknad för begagnade paternosterverk, vilket kan vara kostnadseffektivt. Man ska dock ha klart för sig att ett begagnat paternosterverk ofta vinner på att kontrolleras av en professionell person med kunskap om denna typ av maskiner. Detta för att säkerställa att paternosterverket kommer att fungera som önskat i sin nya miljö och med den nya typ av föremål som den förväntas lyfta och transportera. Genom att från början satsa på kvalitativa produkter som man vet följer de lagar och förordningar som finns på marknaden undviker man att utsättas för problem och oförutsedda kostnader längre fram när maskinen inte fungerar som önskat. Det är dessutom viktigt ur säkerhetssynpunkt att ett paternosterverk installeras och drivs på rätt sätt för att undvika alla typer av skador på både människor och material.

Kontakta oss när du är i behov av paternosterverk

Luxema AB har över 30 års erfarenhet av arbete med lagerhantering och paternosterverk. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi hjälpa dig med alla tekniska frågor när det gäller lagerhantering och paternoster. Vi hjälper även till med montering. Vårt kontor ligger i Upplands Väsby och våra tekniker befinner sig på resande fot runt om i landet & världen. Kontakta oss idag för mer informtation.